Közérdekű adatok

A Digitális Jólét Nonprofit Kft-vel kapcsolatos közérdekű adatokat ez a dokumentum tartalmazza >>>

====================================================================================

 

Közérdekű adatok archívum

Közérdekű adatatok 2019. 10. 10.

Közérdekű adatatok 2019. 07. 19.

Közérdekű adatatok 2019. 03. 14.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2019/I.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2018

Szervezeti és Működési Szabályzat 2017

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015

Szervezeti és Működési Szabályzat 2014

Szervezeti és Működési Szabályzat 2012

A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók – (2017.07.01-2019.07.01.)

A másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók – (2017.07.01-2019.07.01.)

====================================================================================

 

Közadatkereső rendszer

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz. Ezért az intézményeknek nem csak arról kell gondoskodniuk, hogy saját honlapjukon közzétegyék adataikat, hanem a közadatkereső részére el kell készíteniük az adataikat leíró adatokat is.

A keresőben nem található meg az intézmények teljes közzétett közérdekű adata, csak az a része, melyről elkészültek, és átadásra kerültek a leíró adatok.

Ezek az adatok az alábbi linken érhetőek el: kozadat.hu