Startup Hungary Koordinációs és Módszertani Központ

A Startup Hungary Koordinációs és Módszertani Központ Magyarország Digitális Startup Stratégiájának (DSS) végrehajtásáért és koordinálásáért felelős szervezet. Feladata a startup ökoszisztéma fejlesztését célzó programok összehangolása, az állami programok, pályázati lehetőségek hatékonyabb kommunikációja, valamint a stratégia monitoring rendszerének kialakítása és működtetése.

A Központ a startup ökoszisztéma szereplői és a Kormány között mediáló szervezet, ebben a minőségében összegyűjti a véleményeket, igényeket, tudást és mindezeknek megfelelő szakmapolitikai ajánlásokat tesz a Kormány részére. A Központ feladata a kormányzati startup-politika nemzetközi szinten történő képviselete, mint a határon átnyúló együttműködések magyar koordinátora. A Központ méri a magyar startup ökoszisztéma DSS-ben meghatározott indikátorait és az eredményeket rendszeresen, félévente publikálja.

A 2017-ben megvalósítani tervezett feladatok különösen:

  • az üzleti környezet fejlesztését szolgáló szabályozási csomag összeállítása, amely támogatja a startup vállalkozások létrejöttét és működését, csökkenti a sikertelen vállalkozási kísérletek nyomán fennmaradt cégek megszüntetésével kapcsolatos adminisztratív terheket, valamint kedvező adózás lehetővé tételével ösztönzi a magánszemélyként befektető üzleti angyalok, tanácsadók tevékenységét;
  • Budapest Főváros Önkormányzatával együttműködésben a „Startup Budapest” program kidolgozása, amely külföldi startupoknak nyújt komplex szolgáltatási csomagot vállalkozásuk Budapesten történő fejlesztéséhez, számos pozitív hatást generálva a tapasztalatcsere, a kialakuló a kapcsolatrendszer és a város imázsépítése által;
  • a vállalkozói kompetenciák fejlesztését szolgáló programok kidolgozása azzal a céllal, hogy ezen ismeretek hiánya miatt egyetlen induló vállalkozás se szoruljon ki a startup ökoszisztémából, valamint a vállalkozói életforma bemutatására irányuló iskolai és iskolán kívüli programok megerősítése, azért hogy a vállalkozói lét reális alternatívaként jelenjen meg a fiatalok körében;
  • az iparvállalatok és a startup vállalkozások közötti együttműködések elősegítését célzó IPAR 4.0 Startup és Spinoff Program tervének kidolgozása az együttműködési kultúra, a klaszterek, az intézményközi és interdiszciplináris kapcsolatok erősítése érdekében.