Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság

A Kormány által 1491/2016. (IX. 15.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája (DES), olyan szakpolitikai stratégia, amely a magas hozzáadott értékű digitális termékek intenzív exportnövekedését kívánja elérni.

A digitális gazdaság exportteljesítményének javulása jelentős mértékben járulhat hozzá a magyar gazdaság növekedéséhez, amely a fiatalok számára is vonzó, nagyszámú, magas hozzáadott értékű munkahelyet teremt, serkenti a hazai digitális innovációt, valamint a magyar tudás és innováció hasznosításával javítja Magyarország nemzetközi megítélését.

A stratégia további célkitűzése, hogy erős digitalizációs tudás alakuljon ki Magyarországon, amely intenzív modernizációs hatás fejt ki a gazdaságra, különösen a kkv-szektorra, továbbá az innovatív iparfejlesztés irányainak meghatározásával (Irinyi-terv) iparági pilotként más iparágak export és kkv-fejlesztési terveihez is példaként szolgáljon. Összességében hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország a digitalizációs trend haszonélvezője legyen.

Fentiekre tekintettel, a Külgazdasági és Külügyminisztérium vezetésével Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság (DETB) alakult, amelynek elsődleges feladata, hogy az ország-jelentéseket és a Hazai Megoldások Leltárát összehangolja és a főbb irányvonalakat meghatározza.

2017-re az alábbi feladatok kerültek meghatározásra:

  • a DES végrehajtás nyomon követési rendszerének kialakítása;
  • a Digitális Munkaerő Program exportfejlesztés szempontjából releváns elemeinek feldolgozása;
  • ország-jelentések rendszerének és a Nemzetközi IT Problématérképnek az elkészítése és folyamatos frissítése;
  • a Hazai Megoldások Leltárának elkészítése és folyamatos frissítése;
  • a magyar vállalkozások exportpiacra lépésének és exporttevékenységének ösztönzésére szolgáló intézkedések megtétele;
  • a DES-ben foglaltak végrehajtására IKT Exportakadémia működésével kapcsolatos koordinatív szerep betöltése, előadók küldése, a cégek külföldi tárgyalásai sikerességének visszamérésében történő aktív szerepvállalás.